6.9
დახსნა / EXTRACTION - ( ქართულად )
დახსნა
EXTRACTION